Regulamin

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wordsmylove.com prowadzony jest przez Edytę Tomaszek-Czarny prowadzącą działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9492186994 , REGON: 243061921 , pod adresem: ul. Palmowa 11/19b/22, 42-208 Częstochowa.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, a jego postanowienia nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

d) Dowolna rozdzielczość ekranu.

e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy.

5. Sklep realizuje zamówienia złożone przez Internet, za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 10-16. Zamówienia złożone w pozostałych godzinach i w dni inne niż robocze, będą realizowane w pierwszy kolejny dzień roboczy po dniu złożenia zamówienia.

6. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest możliwe poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i umożliwia sprawdzanie statusu zamówienia, dodawanie produktów ulubionych oraz dodawanie i modyfikację adresów do wysyłki. Do prawidłowej rejestracji Konta w Sklepie Internetowym niezbędne jest:

a) podanie aktywnego adresu e-mail;

b) podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego;

c) zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi.

7. Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:

a) imię;

b) nazwisko;

c) dane adresowe;

d) e-mail;

e) numer telefonu komórkowego.

8. Klient składa zamówienie w Sklepie poprzez dokonanie wyboru towarów i umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku” oraz wypełnienie formularza zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia oraz informację o sposobie płatności za towar.

9. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

10. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.

11. Wszystkie ceny towarów są podane w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy oraz innych ewentualnych opłat, które są wymienione w kolejnych etapach procesu składania zamówienia.

12. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.

13. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny14. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank ING, numer rachunku: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

15. Możliwe są następujące formy wysyłki do klienta:

a) Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DPD.

16. Maksymalny czas dostawy to 30 dni roboczych, na stronie Sklepu przy każdym produkcie podany jest szacunkowy czas dostawy uwzględniający bieżące stany magazynu. Czas dostawy liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu przy zamówieniach opłacanych z góry oraz od momentu zawarcia umowy sprzedaży przy zamówieniach płatnych w momencie odbioru.

17. Koszty wysyłki oraz dostawy są wskazane w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz uzależnione od wybranych opcji dostawy i płatności.

18. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne pisemne oświadczenie w terminie dziesięciu dni od terminu wydania towaru, na adres poczty elektronicznej biuro@wordsmylove.com lub listownie, na adres Edyta Tomaszek Czarny, ul. Palmowa 11/19b/22, 42-208 Częstochowa. Towar w stanie niezmienionym powinien zostać odesłany do sprzedawcy na koszt klienta, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

19. Cała kwota zamówienia, na którą składają się koszt produktu oraz koszt wysyłki zamówienia do klienta, zostanie zwrócona w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

20. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wordsmylove.com lub też pisemnie na adres: ul. Palmowa 11/19b/22. 42-208 Częstochowa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

c) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wniesienia, rozumianego jako dzień otrzymania listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.